EEiC Sp. z o. o. dla Budimex S. A.

23 stycznia 2019

Eko Energetyka i Ciepłownictwo Sp. z o. o.  w 2018 r. wykonała prace budowlane polegające na budowie i przebudowie sieci ciepłowniczej na rzecz przedsiębiorstwa Budimex S. A. w związku z inwestycją Gminy Olsztyn pod nazwą „Budowa ul. Towarowej od skrzyżowania ul. Towarowej i ul. Leonharda do projektowanej obwodnicy Olsztyna”. Wartość prac wyniosła 13 650 000,00 zł.

Więcej

EEiC Sp. z o. o. dla PGE Dystrybucja S. A.

4 grudnia 2018

Eko Energetyka i Ciepłownictwo Sp. z o. o. w 2018 r. wykonała dla PGE Dystrybucja S. A. roboty budowlane w branży elektroenergetycznej w zakresie budowy linii kablowej SN 15kV na terenie gminy Chorzele oraz gminy Jednorożec o wartości 3 514 900,00 zł netto. Eko Energetyka i Ciepłownictwo Sp. z o. o. w 2018 r. wykonała również dla […]

Więcej

EEiC Sp. z o. o. dla Enea Ciepło Sp. z o. o.

1 grudnia 2018

Eko Energetyka i Ciepłownictwo Sp. z o. o. zrealizowała w 2018 r. zadanie o nazwie „Przebudowa sieci cieplnych na osiedlu Sienkiewicza i w rejonie ulicy Mickiewicza” w Białymstoku dla przedsiębiorstwa Enea Ciepło Sp. z o. o. Łączna wartość inwestycji wyniosła 1 577 423,84 zł netto.

Więcej

EEiC Sp. z o. o. dla MPEC Olsztyn Sp. z o. o.

23 października 2018

Eko Energetyka i Ciepłownictwo Sp. z o. o. w 2018 r. wykonała przebudowę sieci cieplnych w rejonie ul. Wojska Polskiego o długości 1845m w zakresie średnic od DN40 do DN200 w Olsztynie, w ramach projektu pn. „Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych – etap […]

Więcej

EEiC Sp. z o.o. da Eroimpex Polska Sp. z o.o.

23 września 2018

Eko Energetyka i Ciepłownictwo Sp. z o. o. w 2018 r. wykonała dostawę wraz z montażem  środków trwałych w ramach realizowanego projektu „Przełom na rynku środków higienizująco-dezynfekujących, jako rezultat prac B+R o wartości zamówienia 18 873 360,00 zł netto

Więcej

EEiC sp. z o.o. dla MPEC Łomża Sp. z o.o.

19 listopada 2014

Eko Energetyka i Ciepłownictwo Sp. z o.o. wykonała w 2014 roku na rzecz MPEC Łomża Sp. z o.o. dostawę rur i elementów preizolowanych oraz wykonała roboty związane z budową odcinków sieci ciepłowniczych wysokich paramentów oraz przynależnych przyłączy.

Więcej

EEiC sp. z o.o. dla SKANSKA S.A.

6 listopada 2014

Eko Energetyka i Ciepłownictwo S p. z o.o. zrealizowała w 2014 roku na rzecz przedsiębiorstwa SKANSKA S.A. przebudowę i zabezpieczenie sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych jako podwykonawca wramach zdania „Budowa linii tramwajowej, ulicy Obiegowej, zajezdni postojowej dla autobusów przy ul Gen Sikorskiego wraz z przebudową dróg i skrzyżowań dla potrzeb poprowadzenia linii tramwajowej w […]

Więcej

Umowa z PGE Dystrybucja S.A

19 października 2014

Eko Energetyka i Ciepłownictwo Sp. z o.o. podpisała z PGE Dystrybucja S.A. umowy na opracowanie dokumentacji techniczno-prawnych na modernizację istniejących sieci dystrybucyjnych o wartości kontraktów ponad 2 000 000,00 zł netto.

Więcej

Współpraca z EUROIMPEX POLSKA

12 września 2014

Eko Energetyka i Ciepłownictwo Sp. z o.o. podpisała umowę na dostawę, instalację i uruchomienie linii produkcyjnej w ramach projektu „Innowacyjna technologia jako wsparcie w walce z insektami” na rzecz przedsiębiorstwa EUROIMPEX POLSKA Sp. z o.o. wartość zamówienia wynosi 5 350 000,00 zł netto.

Więcej

Historia Spółki

1 stycznia 2014

Rok 2013.   12.03.2013 r. – zawiązanie umowy Spółki. 10.04.2014 r. – realizacja kontraktu jako podwykonawca dla projektu montaż w technologii rur preizolowanych w ramach budowy Galerii Warmińskiej w Olsztynie. W ramach umowy  wykonano ponad 540 mb sieci. 25.04.2013 r. – realizacja kontraktu jako podwykonawca na rzecz MPEC Olsztyn dla projektu „Przebudowa systemu dystrybucji ciepła w […]

Więcej