12 MARCA 2013r.

zawiązanie umowy Spółki

25 KWIETNIA 2013r.

Realizacja kontraktu jako podwykonawca na rzecz MPEC Olsztyn dla projektu „Przebudowa systemu dystrybucji ciepła w Olsztynie poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań”. W ramach kontraktu Eko Energetyka kompleksowo wykonała 2 397 mb sieci.

2 MAJA 2013r.

Realizacja kontraktu jako podwykonawca na rzecz MPEC Łomża Sp. z o.o. w zakresie przebudowy odcinków sieci ciepłowniczych. W zakres robót obejmuje: dostawa rur i elementów preizolowanych, demontaż wytypowanych odcinków istniejących kanałów ciepłowniczych, kompleksowa dostawa oraz montaż i podłączenie po stronie sieciowej elektroenergetycznej węzłów cieplnych, odtworzenie nawierzchni.

11 MAJA 2013r.

Uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego.

28 SIERPNIA 2013r.

podpisanie w ramach konsorcjum umowy na realizację robót instalacyjnych, teletechnicznych i słaboprądowych, instalacji elektrycznych na budowie Centrum Handlowo-Usługowego „Galeria Bursztynowej w Ostrołęce” o łącznej powierzchni 32.000 m2.

10 KWIETNIA 2014r.

Realizacja kontraktu jako podwykonawca dla projektu montaż w technologii rur preizolowanych w ramach budowy Galerii Warmińskiej w Olsztynie. W ramach umowy  wykonano ponad 540 mb sieci.