Umowa z PGE Dystrybucja S.A

Eko Energetyka i Ciepłownictwo Sp. z o.o. podpisała z PGE Dystrybucja S.A. umowy na opracowanie dokumentacji techniczno-prawnych na modernizację istniejących sieci dystrybucyjnych.

pgo2