EEiC Sp. z o. o. dla MPEC Olsztyn Sp. z o. o.

Eko Energetyka i Ciepłownictwo Sp. z o. o. w 2018 r. wykonała przebudowę sieci cieplnych w rejonie ul. Wojska Polskiego o długości 1845m w zakresie średnic od DN40 do DN200 w Olsztynie, w ramach projektu pn. „Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych – etap I”
Eko Energetyka i Ciepłownictwo Sp. z o. o. w 2018 r. zrealizowała również dla MPEC Olsztyn Sp. z o. o. przebudowę sieci cieplnych w technologii tradycyjnej na sieci w technologii rur preizolowanych w rejonie ulic Żelazna – Towarowa, Marii Curie-Skłodowskiej, Mroza, w ramach

mpec_logo