EEiC Sp. z o. o. dla PGE Dystrybucja S. A.

Eko Energetyka i Ciepłownictwo Sp. z o. o. w 2018 r. wykonała dla PGE Dystrybucja S. A. roboty budowlane w branży elektroenergetycznej w zakresie budowy linii kablowej SN 15kV na terenie gminy Chorzele oraz gminy Jednorożec o wartości 3 514 900,00 zł netto.

Eko Energetyka i Ciepłownictwo Sp. z o. o. w 2018 r. wykonała również dla PGE Dystrybucja S. A. modernizację sieci SN-15kV polegającą na budowie linii kablowej SN-15kV wraz z traktem światłowodowym na terenie gmin Mrozy, Kałuszyn, Jakubów, Dobre. Wartość budowy wyniosła 12 143 899,46 zł netto.

pge_dystrybucja_logo