EEiC sp. z o.o. dla SKANSKA S.A.

Eko Energetyka i Ciepłownictwo S p. z o.o. zrealizowała w 2014 roku na rzecz przedsiębiorstwa SKANSKA S.A. przebudowę i zabezpieczenie sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych jako podwykonawca w ramach zdania „Budowa linii tramwajowej, ulicy Obiegowej, zajezdni postojowej dla autobusów przy ul Gen Sikorskiego wraz z przebudową dróg i skrzyżowań dla potrzeb poprowadzenia linii tramwajowej w Olsztynie”. Przedmiot zamówienia oprócz prac budowlanych obejmował dostawę materiałów.

skanska