EEiC Sp. z o. o. podsumowanie 2020 roku

Podsumowanie roku 2020

Eko Energetyka i Ciepłownictwo sp. z o.o. nie zwalnia tempa i w 2020 roku zrealizowała kolejne wielomilionowe kontrakty dla czołowych spółek w kraju. Ubiegły rok to kilkadziesiąt zrealizowanych umów na kwoty od kilku set do kilkunastu milionów złotych. Pomimo trudności związanych z m.in. SARS-CoV-2 Spółka Eko Energetyka i Ciepłownictwo w roku 2020 powołała do istnienia nowy dział Konstrukcyjno-Budowlany oraz zwiększyła zatrudnienie o 20%.

Największe kontrakty zrealizowane w 2020.

  • Elbląskie przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
   „Modernizacja sieci ciepłowniczych w Elblągu”
   Wartość kontraktu: 12 313 341,60 zł
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie
   „Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Grunwaldzkiej – II etap” w ramach projektu
   pn. „Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła
   w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych – etap I”
   Wartość kontraktu: 2 210 310,00 zł
  • ENERGETYKA
   PGE Dystrybucja S.A
   Wykonanie robót budowlano-montażowych: Modernizacja linii SN RPZ PRU – kierunek Duchnice
   (część I) w miejscowości Pruszków gm. Pruszków
   Wartość kontraktu: 1 660 500,00 zł
  • PGE Dystrybucja
   Budowa linii kablowej SN 3x1x240mm2 i powiązania z linią SN PCZ/Długosiodło o długości około 2900mb.
   Przebudowa napowietrznej linii SN na kablowa 3x1x120mm2 o długości około 800mb z
   zapewnieniem zasilania stacjom transformatorowym oraz przebudową tych stacji.
   Wartość kontraktu: 1 336 997,70 zł

 

Eko Energetyka i Ciepłownictwo Sp. z o.o. w 2021 roku rozwijając nowe usługi ogranicza negatywny wpływ­­ SARS-COV 2 na spowolnienie gospodarki w segmentach związanych z energetyką cieplną i zawodową.

eeic-logo-2019-1