61028922_314597186105002_8264046642676629504_n
82004490_856758731460875_2917413023217876992_n
82117375_485917162308652_4849818384210067456_n (1)
82496439_1029953060704235_7438204532795899904_n
previous arrow
next arrow

Jeżeli zastanawiasz się nad budową instalacji fotowoltaicznej w swoim domu lub elektrowni fotowoltaicznej zapraszamy do współpracy.

W zakresie mikroinstalacji w naszej ofercie znajdują się następujące usługi:

- Projekt koncepcyjny (usługa darmowa)
- Kalkulacja produkcji energii (usługa darmowa)
- Kalkulacja opłacalności inwestycji (usługa darmowa)
- Wizualizacja (usługa darmowa)
- Audyt
- Projekt techniczny
- Zakup i dostawa materiałów
- Montaż
- Uruchomienie instalacji
- Konfiguracja falownika
- Konfiguracja zdalnego monitoringu
- Obsługę formalno-prawną
- Serwis

1.     Dlaczego instalacja fotowoltaiczna?

Instalacje fotowoltaiczne stają się jednymi z głównych źródeł energii i są instalacjami zaliczanymi do instalacji odnawialnych źródeł energii, które cechują się dużym potencjałem do rozwiązania problemu ocieplającego się klimatu. Zakup systemu fotowoltaicznego stanowi doskonałą inwestycję, podwyższa wartość budynku oraz pozwala na znaczne zmniejszenie rachunków za energię elektryczną. W skali kraju daje możliwość zmniejszenia zależności energetycznej od Państw sprzedających nam paliwa konwencjonalne. Pomijając okresowe przeglądy oraz konserwację instalacji, jest ona całkowicie bezobsługowa, a więc od momentu przyłączenia do sieci pozostaje jedynie cieszyć się z wyprodukowanej energii elektrycznej.

2.     Dlaczego warto nas wybrać?

Eko Energetyka i Ciepłownictwo sp. z o.o. została założona w 2013 roku. Zajmujemy się inwestycjami polegającymi na projektowaniu, budowie i modernizacji dla branży ciepłowniczej i energetycznej. Posiadamy duży potencjał, wieloletnie doświadczenie oraz predyspozycje techniczne. Zdolność do wykonywania instalacji fotowoltaicznych wszelkich rodzajów potwierdzają zdobyte przez naszych pracowników uprawnienia budowlane, certyfikaty instalatora OZE, a także uprawnienia elektryczne w zakresie dozoru i eksploatacji. Wykonaliśmy ponad 100 instalacji fotowoltaicznych o mocach do 50 kWp. Cechujemy się indywidualnym oraz profesjonalnym podejściem do każdego klienta. Instalacje wykonywane są przez nasze brygady montażowe – nie zlecamy wykonania podwykonawcom, dzięki czemu macie Państwo gwarancję jakości wykonania usług.

3.     Dotacje i ulgi

Zgodnie z art. 2. pkt. 27a) ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. prosument oznacza: odbiorcę końcowego wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649 i 730);

Stosownie z powyższym przedsiębiorcy mają możliwość wyboru pomiędzy sprzedażą nadwyżek energii elektrycznej, wyprodukowanej w instalacji fotowoltaicznej, do sieci, a magazynowaniem jej na zasadach prosumenta. W przypadku magazynowania, wyprodukowana nadwyżka energii elektrycznej zostaje zwrócona prosumentowi w stosunku ilościowym 1 do 0,7 dla instalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 10 kWp lub 1 do 0,8 dla instalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 kWp. Za energię elektryczną rozliczoną na powyższych zasadach (odebranie energii z sieci) prosument nie uiszcza opłat z tytułu jej rozliczenia, a także opłat za usługę dystrybucji.

Osoby fizyczne nie mają możliwości sprzedaży nadwyżki energii elektrycznej do sieci, rozliczane są na zasadach prosumenta.

Dotacje polegające na pożyczce lub dofinansowaniu inwestycji nie mają wpływu na powyższe rozliczanie energii elektrycznej.

Dotacje dotyczące inwestycji w odnawialne źródła energii i ich aktualność zależy od czasu, w którym inwestor decyduje się na wybudowanie instalacji.

Obecnie na terenie całej Polski funkcjonuje program „Mój prąd”, który dedykowany jest dla energetyki prosumenckiej, a konkretniej dla segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych. Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Dotacja dotyczy osób fizycznych oraz instalacji o mocy 2-10 kWp.

Oprócz programu mój prąd istnieje możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, która przeznaczona jest dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych będących właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego. Ulga termomodernizacyjna polega na możliwości odliczenia od podstawy podatku dochodowego kosztów poniesionych na termomodernizację nieruchomości (w tym na montaż instalacji fotowoltaicznej). Ogólna kwota odliczeń nie może przekraczać 54 tys. zł, bez względu na liczbę realizowanych przedsięwzięć.

Instalacje fotowoltaiczne do 50 kWp mieszczą się w definicji mikroinstalacji, dzięki czemu dla wybudowania takich instalacji nie jest wymagany projekt budowlany. Jedynymi formalnościami w związku z budową jest złożenie wniosku o przyłączenie mikroinstalacji do OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego) oraz dla instalacji większych niż 6,5 kWp uzgodnienie z PSP (Państwowa Straż Pożarna) zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Pozostałe formy subwencji są często uwarunkowane miejscem instalacji. Na bieżąco śledzimy wszelkie formy dofinansowania.

4.     Instalacji fotowoltaiczna

Oferowane instalacje fotowoltaiczne będą się składać z modułów fotowoltaicznych, falownika, zabezpieczeń, okablowania oraz uziemienia. Moduły fotowoltaiczne będą połączone ze sobą oraz z falownikiem za pomocą przewodu dedykowanego do instalacji fotowoltaicznych, w podwójnej izolacji oraz odpornego na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne. Falownik zostanie wpięty do instalacji elektrycznej obiektu pomiędzy licznik, a zabezpieczenie różnicowo-prądowe. Zarówno strona AC jak i strona DC instalacji zostanie zabezpieczona przez odpowiednie aparaty elektryczne.

Wytwórca energii elektrycznej w pierwszej kolejności zużywa energię elektryczną wyprodukowaną w mikroinstalacji na potrzeby własne. Jeżeli produkcja energii elektrycznej przekracza potrzeby własne, energia elektryczna jest sprzedawana do sieci (dotyczy tylko przedsiębiorców) bądź magazynowana w niej w zależności od formy rozliczania. Magazynowaną energię elektryczną w sieci można odebrać w ciągu 365 dni od daty odczytu rozliczeniowego.

5.     Oferta instalacji fotowoltaicznej

Wielkość instalacji fotowoltaicznej jest uwarunkowana rocznym zużyciem energii elektrycznej (rzeczywiste z poprzednich lat lub prognoza), prognozowaną produkcją energii elektrycznej, wielkością mocy przyłączeniowej, rodzajem konstrukcji (naziemna, konstrukcja na dach płaski, konstrukcja na dach skośny pokryty blachodachówką itd.) oraz wieloma innymi czynnikami. W związku z powyższym każda instalacja musi być wyceniona indywidualnie. Proponowane przez nas ceny instalacji fotowoltaicznych, w zależności od ich wielkości, zaczynają się już od:

- dla instalacji o mocy 3-10 kWp oraz przyjętej stawce VAT 8 % (osoby fizyczne)

Wielkość instalacji [kWp] Cena brutto
3,00 12 090,00 zł
4,00 17 160,00 zł
5,00 20 650,00 zł
6,00 23 460,00 zł
7,00 26 740,00 zł
8,00 30 960,00 zł
9,00 35 280,00 zł
10,00 36 500,00 zł

- dla instalacji o mocy 10-50 kWp oraz przyjętej stawce VAT 23 % (przedsiębiorcy)

Wielkość instalacji [kW] Cena brutto Cena netto
10,00 40 400,00 zł 32 845,53 zł
20,00 71 800,00 zł 58 373,98 zł
30,00 99 300,00 zł 80 731,71 zł
40,00 127 600,00 zł 103 739,84 zł
50,00 162 000,00 zł 131 707,32 zł

Uwaga:         

- Koszt instalacji nie uwzględnia dotacji oraz ulg.
- Uwzględniając dotację oraz ulgę termomodernizacyjną okres zwrotu inwestycji może wynieś nawet 4 lata.
- Oferta jest zależna od dostępności oraz aktualnych cen komponentów.
- W przypadku instalacji powyżej 50 kWp prosimy o bezpośredni kontakt.

  • 1/6

Formularz kontaktowy

1. Forma prawna inwestora

2. Imię i Nazwisko/nazwa firmy

3. Telefon kontaktowy

4. Adres e-mail

5. Adres instalacji

6. Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh]

7. Moc przyłączeniowa obiektu [kW]

8. Rodzaj przyłącza

9. Czy w przyszłości planowany jest zakup urządzeń znacząco wpływających na zużycie energii elektrycznej?

10. Rodzaj poszycia dachowego/instalacja naziemna

inne

11. Zdjęcie/projekt/szkic dachu

Max. size: 512,0 MB

12. Skąd dowiedziałeś się o naszej firmie?

Z innego źródła

Pola Obowiązkowe