solarpark-1288842_1920
Naszymi klientami są przedsiębiorstwa dystrybucji energii elektrycznej, przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, miasta, gminy, deweloperzy, drogowcy i osoby fizyczne.

 Branża Ciepłownicza

W zakresie naszych usług oferujemy:
Projektowanie, budowę i modernizację:
 • sieci i przyłączy ciepłowniczych,
 • węzłów ciepłowniczych,
 • kotłowni (wodnych i parowych),
 • urządzeń energetyki przemysłowej i zawodowej,
 • instalacji grzewczych i sanitarnych.
Sprzedaż urządzeń i materiałów renomowanych firm branży ciepłowniczej (m.in. elementy systemów rur preizolowanych, urządzenia wchodzące w skład węzłów cieplnych tj.: wymierniki ciepła, ciepłomierze, automatyka, pompy armatura odcinająca i regulacyjna).
Serwis urządzeń ciepłowniczych.

 

Branża Energetyczna

Opracowanie koncepcji i studiów wykonalności małych systemów elektroenergetycznych:
 • Elektrociepłownie
 • Biogazownie
 • Farmy wiatrowe
 • Farmy fotowoltaiczne
Projektowanie, budowę i modernizację:
 • elektrociepłowni
 • biogazowni
 • farm fotowoltaicznych
 • sieci i przyłączy elektroenergetycznych
 • GPZ,
 • Małych elektrociepłowni w zakresie mocy do 50 MWe ,
 • urządzeń elektroenergetyki przemysłowej i zawodowej,
 • instalacji elektrycznych
 • inteligentnych instalacji zasilania i sterowania budynkami.
Sprzedaż urządzeń i materiałów elektroenergetycznych
Serwis systemów i urządzeń elektroenergetycznych.