Historia Spółki

Rok 2013.

 

12.03.2013 r. – zawiązanie umowy Spółki.

10.04.2014 r. – realizacja kontraktu jako podwykonawca dla projektu montaż w technologii rur preizolowanych w ramach budowy Galerii Warmińskiej w Olsztynie. W ramach umowy  wykonano ponad 540 mb sieci.

25.04.2013 r. – realizacja kontraktu jako podwykonawca na rzecz MPEC Olsztyn dla projektu “Przebudowa systemu dystrybucji ciepła w Olsztynie poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań”. W ramach mobile casino kontraktu Eko Energetyka kompleksowo wykonała 2 397 mb sieci.

02.05.2013 r. – realizacja kontraktu jako podwykonawca na rzecz MPEC Łomża Sp. z o.o. w zakresie przebudowy odcinków sieci ciepłowniczych. W zakres robót obejmuje: dostawa rur i elementów preizolowanych, demontaż wytypowanych odcinków istniejących kanałów ciepłowniczych, kompleksowa dostawa oraz montaż i podłączenie po stronie sieciowej elektroenergetycznej węzłów cieplnych, odtworzenie nawierzchni.

11.05.2013 r. – uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego.

28.08.2013 r. – podpisanie w ramach konsorcjum umowy na realizację robót instalacyjnych, teletechnicznych i słaboprądowych, instalacji elektrycznych na budowie Centrum Handlowo-Usługowego “Galeria Bursztynowej w Ostrołęce” o łącznej powierzchni 32.000 m2.

 

Rok 2014.

eeic-logo-do-newsow